Ett system för invändig isolering och mögelkontroll som ger ett bättre inomhusklimat

SkamoWall är ett nytt och banbrytande isoleringssystem med isoleringsplattor för invändig isolering. Systemets isoleringsplattor är tillverkade av kalciumsilikat, de är fuktreglerande och skyddar mot mögel. Detta lämpar sig extra väl för följande typer av rum:

 • Rum med skiftande temperatur
 • Fuktiga rum där fukt och kondens lättare uppstår, som t.ex. badrum
 • Rum med ytterväggar där köldbryggor och mögel lättare uppstår, som t.ex. höghus med rumsavskiljning

Bedre indeklima i din bolig


Väggen som reglerar fukt

Fugten trænger ind i væggenI en traditionell lösning kommer fukt med tiden att tränga in i väggen och skapa mögel.

Fugten optages i SkamoWall BoardNär SkamoWall Board är monterad på väggen kan den absorbera fukt och avge fukten igen i en kontrollerad mängd. SkamoWall Board absorberar fukt tack vare sitt höga kapillärvärde.

SkamoWall kan anvendes som indvendig isoleringSkamoWall lämpar sig som invändig isolering på väggar av tegel, lättbetong, lättklinker och nästan alla andra typer av väggar - med undantag för träväggar.


Säkerställer en utmärkt rumsventilation

God rum-ventilation

SkamoWall Board är tillverkad av kalciumsilikat och har unika egenskaper. SkamoWall Board har förmågan att absorbera och avge fukt när temperaturen i rummet ändras.

 

 

Till skillnad från andra traditionella lösningar absorberar dessa plattor av kalciumsilikat även fukt från inomhusklimatet och sprider den genom materialet. När fukthalten i materialet ökar uppstår kapillär förångning på den yttre väggen. Om vatten tränger in från utsidan, tvingar materialets kapillära egenskaper ut fukten i rummet igen eftersom vattnet rör sig mot materialets torra delar. Därefter förångas vattnet ut i rummet, tills ett jämviktstillstånd har uppnåtts då ytan är torr igen.

 

Därför är det viktigt för fuktkontrollen att rummet är rätt ventilerat så att luften förnyas. Vanligtvis sker detta genom tillfällig ventilation, luftventiler i väggar och fönster eller på mekanisk väg.


SkamoWall lämpar sig både för renovering och nya installationer

Velegnet til både renovering og nybygning

SkamoWall visar sina unika fördelar, som uppnås i rum med temperaturskillnader.

 • Våtrum

  Problem med hög luftfuktighet och temperaturskillnader.

 • Gavel

  Där köldbryggor, fukt och mögel ofta förekommer.

 • Uppehållsrum

  Saknar ofta ventilation, vilket leder till fukt och problem med mögel.

 • Källarvägg

  Där fukt och mögel skapar problem eftersom fukten inte leds ut från rummet.