Beräkna din materialförbrukning

Denna beräkning gäller för ett rum. Om du har fler rum måste du göra en ny beräkning för varje rum.

Namn på rummet: 

1. Väggstorlekar

 
  Bredd (m) Höjd (m)
Vägg 1
Vägg 2
Vägg 3
Vägg 4
Vägg 5
YTA i m²

2. Dörrar och Fönster

Fönster (Ange)
 
  Bredd (m) Höjd (m)
Fönster 1
Fönster 2
Fönster 3
YTA  i m²
Dörrar (Ange) 
 
  Bredd (m) Höjd (m)
Dörrar 1
Dörrar 2
Dörrar 3
YTA  i m²

3. Välj SkamoWall Board

Välj Typ Längd (mm) Bredd (mm) Tjocklek (mm)
1 1000 610 25
2 1000 610 30
3 1000 610 40
4 1000 610 50

4. Välj Skamowall Smooth Plaster (Puts)

Tjocklek (Ange)

Smooth Plaster

eller

Structural Plaster

Välj 4 mm och du kan använda SkamoWall armeringsnät.

Resultat

0

Förutom dessa produkter behöver du även följande tillbehörsprodukter.

  • SkamoWall Biocide

    Mögeltvätt

  • SkamoWall Corners

    Hörnskydd

  • SkamoWall Mesh

    Armeringsnät

Produkt Antal Vikt kg SkamoWall Artikelnummer
SkamoWall Board

Plattan

Tjocklek
25 mm
     
SkamoWall Primer

Primer - Förpackning

10 l.      
SkamoWall Primer

Primer - Förpackning

3 l.      
  3 l.      
SkamoWall Adhesive

Fixbruk - 20 kg-Säck

     
SkamoWall Smooth Plaster

Puts - 15 kg-Säck

Tjocklek
2 mm
     
SkamoWall Smooth Plaster

Puts - 15 kg-Säck

Tjocklek
4 mm
     
SkamoWall Structural Plaster

Puts - 18 kg-Säck

Tjocklek
2 mm
     
SkamoWall Structural Plaster

Puts - 18 kg-Säck

Tjocklek
4 mm
     

De beräknade materialmängderna är vägledande och kan användas vid beställning hos bygghandeln. En förutsättning är korrekta uppgifter för att få rätt beräkning. Observera att fönstermyg levereras separat.