SkamoWall - väldokumenterad kvalitet

Veldokumenteret kvalitet

SkamoWall har använts i Tyskland i över 20 år. Under denna tid har SkamoWall visat sig vara ett banbrytande system som kan kontrollera fukt och mögel.

 

Danmarks byggnadsinstitut skriver i sitt SB240-regelverk:

"Till skillnad från de traditionella lösningarna kan plattor i kalciumsilikat absorbera fukt från inomhusklimatet, som kan sprida sig genom materialet. Materialets kapillära kondensegenskap låter fukten dras in mot inomhusklimatet igen, så att vattnet rör sig mot materialets torra delar. Därefter kan vattnet förångas ut i rummet tills ett jämviktstillstånd har uppstått med en torr yta."

 


SkamoWall Board – plattan som inte påverkas av mögel

Vi har inte registrerat några problem med mögel efter montering av SkamoWall.

Danska teknologiska institutet testade 2015 systemets förmåga att förebygga mögel.

 

Läs hela rapporten här – klicka här

SkamoWall Board påvirkes ikke af skimmelsvamp


Isoleringsegenskaper

SkamoWall har utmärkta isoleringsegenskaper. Det är viktigt att tänka på att SkamoWall inte kan jämföras med traditionella isoleringslösningar.

SkamoWall Board 25 mm
Lambda-värde ( λ ) 0,068 W/(mK)
Värmeresistens ( R ) 0,379 m2K/w
U-värde ( U ) 2,64 W/m2K
SkamoWall Board 50 mm
Lambda-värde ( λ ) 0,068 W/(mK)
Värmeresistens ( R ) 0,758 m2K/w
U-värde ( U ) 1,32 W/m2K
SkamoWall Board 100 mm
Lambda-värde ( λ ) 0,068 W/(mK)
Värmeresistens ( R ) 1,515 m2K/w
U-värde ( U ) 0,66 W/m2K

Brandskydd

Enligt det europeiska brandklassificeringssystemet (EN 13501 baserat på CEN/TC 127 "Brandsäkerhet") EU-norm), SkamoWall har A1-brandskydd.

Brandhæmmende


Produktdata

SkamoWall Board är 100 % danskutvecklad och tillverkad av det högabsorberande materialet kalciumsilikat. Detta gör plattan diffusionsöppen så att den kan reglera fukt. SkamoWall Board absorberar och avger fukt under kontrollerade förhållanden.

 

SkamoWall har en hög kapilläreffekt som flyttar fukten från väggens kalla sida till den uppvärmda sidan, så att fukten förångas i rummet. Materialsammansättningen genererar den utmärkta kapilläreffekten och förser SkamoWall med en rad olika fördelar.

 

Ladda ner produktdatabladet för SkamoWall Board

Mått
Längd × bredd × djup
1000 × 610 mm × 25/50/100 mm
1220 × 1000 mm × 25/50/100 mm
 
Tolerans
Längd och bredd: +/- 2,5 mm (0,10")
Djup: +/- 1,5 mm (0,06")

SkamoWall Board optager og afgiver fugt under regulerede forhold