Mögel i mitt hus!? - NEJ TACK!

Skimmelsvamp i mit hus!? – NEJ TAK!

Effektiv mögelkontroll

Kotroll på mögel kan göras i olika skeden. Först av allt måste du identifiera var och hur problemet har uppstått.

 

Ofta förekommer mögel i källaren i äldre hus, men mögel kan även dyka upp i andra rum. För att skydda dig mot mögel måste du rengöra dina väggar och allt befintligt mögel måste avlägsnas. När väggarna är rengjorda kan du fortsätta att säkerställa dina rum genom att isolera dem på nytt, vilket kommer att kontrollera möglet permanent.

 

SkamoWall har utvecklats av Skamol A/S och utgör det perfekta väggisoleringssystemet som säkerställer permanent mögelborttagning. I Tyskland har man använt detta system i över 20 år, och det finns inga registrerade mögelproblem efter montering av SkamoWall-systemet.

 

Mögelförebyggande bör INTE fördröjas av produkter som inte lämpar sig för ändamålet. SkamoWall är en långsiktig och långvarig lösning som säkerställer en permanent kontroll på mögel.